Behandeling

Behandelingen

 • De psychologische behandeling
 • Doelgroep
 • Behandelmethoden:
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • IEMDR
  • Mindfulnesstraining
  • Talentenspel

De psychologische behandeling

Bestaat uit effectieve hulp volgens werkzame (evidence based) methoden. Ze is in principe kortdurend (5-15 gesprekken), waarbij uw hulpvraag centraal staat.

Doelgroep

Alle cliënten vanaf 18 jaar met lichte tot middelzware psychische problematiek kunnen terecht.
Mensen met de volgende problemen behandelen wij niet:
 • ernstige psychiatrische klachten
 • mensen in acute crisis
 • verslaving als aanmeldingsklacht

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie:

is een samensmelting van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van wat u denkt op wat u voelt. Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen wat u doet en wat u voelt. Cognitieve gedragstherapie brengt die twee invalshoeken samen en pakt de gedragspatronen en de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut probeert zo direct en concreet mogelijk aan te sluiten bij uw problemen en laat u er zelf aan werken middels huiswerkopdrachten. Doelstelling van de therapie is om te zorgen voor een blijvend effect. Voor veel emotionele problemen zijn in de cognitieve therapie methoden ontwikkeld. -> voor meer informatie: zie www.vgct.nl Wilt u een indruk krijgen van wat gedragstherapie in houdt, kunt u op bovenstaande site een filmpje bekijken (kikken op vereniging).

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaar, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode. -> voor meer informatie: zie www.emdr.nl

I-EMDR: Integrated Eye Movement Desensitization and Reprocessing

is een aangepaste EMDR methode die na veel wetenschappelijk onderzoek in Amerika, o.a. door dr. Steven Marcus is geďntroduceerd in Nederland en bijzonder geschikt is gebleken voor behandeling van Hoofdpijn en Migraine. De behandeling bestaat net als EMDR uit een protocol waarin oogbewegingen een rol spelen en nu in combinatie met ontspannings- en ademhalingstechnieken en hoofdcompressie.

Mindfulnesstraining:

is een vorm van behandeling, die bewezen effectief is bij mensen met steeds terugkerende depressies. Ook voor vele andere klachten wordt mindfulness training steeds meer toegepast. Consult Bolk gebruikt soms kleine onderdelen van de mindfulness training in de reguliere therapie. Desgewenst worden op maat groepsgewijze trainingen aangeboden.

To be mindful’ kun je op meerdere manieren vertalen: ‘aandachtig zijn’, ‘opmerkzaam zijn’, gewaar zijn’. Mindfulness betekent: ‘bewust gewaar zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel’. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden, op het werk - let maar eens op hoe vaak we op routine draaien terwijl de geest bezig is met zaken uit verleden en toekomst. We zijn niet aanwezig in het hier-en-nu en reageren vanuit automatische patronen, waardoor we geen vat hebben op veranderingen. Toch kennen we allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn: de adembenemende zonsondergang, prachtige muziek of een intense ervaring zoals de geboorte van een kind. Onze geest is stil, we zijn een en al aandacht. We kunnen de rijkdom van het moment proeven.

Mindfulness is de sleutel tot het hier-en-nu. Waar je aandacht is, daar ben je.

Mindfulness kun je oefenen. Vele boeddhistische tradities en zentradities zijn hierop gericht. De Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh is een van de leraren die mindfulness naar het Westen heeft gebracht. Kabat-Zinn heeft mindfulness met westerse psychologische inzichten verenigd tot de aandachttraining. -> voor meer informatie: zie www.aandachttraining.nl)

Talentenspel

Het talentenspel (zie elders op deze site voor meer informatie) kan worden ingezet bij de behandeling. Bijvoorbeeld wanneer iemand voor belangrijke keuzes staat in zijn/haar leven. Bij innerlijke conflicten, onzekerheid, vermoeidheid of burnout.
Maar het spel kan ook ingezet worden voor verdieping in de (partner)relatie.
In groepsverband is het spel geschikt voor teams, collega's, vriend(inn)en groepen op tot betere samenwerking/verdieping/inzichten te komen. -> voor meer informatie: zie www.talentenspel.nl)