ConsultBolk: Basis GGZ: Linda Bolk-Bennink


Aanmelden kan weer vanaf 1 februari 2022


Voor verwijzers: ConsultBolk is aangesloten bij ZorgDomein

Drs. Linda Bolk-Bennink
GZ-psycholoog, NIP/BIG
Gedragstherapeut VGCt
EMDR therapeut
Talentencoach/trainer

Sleepseweg 5
3231 LG BRIELLE

tel: 0181 411000

eMail linda@consultbolk.nl