Wie

Linda


Aanvankelijk ben ik opgeleid tot A-verpleegkundige en later tot wijkverpleegkundige, na een aanvullende opleiding maatschappelijke gezondheidszorg. Ongeveer 10 jaar heb ik als (wijk)verpleegkundige in Amsterdam en in Rotterdam gewerkt. Daarna volgde een studie Klinische en Gezondheidspsychologie aan de Leidse universiteit, die afgerond werd in 1994.

Ook na het afstuderen ben ik mij verder gaan bekwamen in het vak van Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en gedragstherapeut (VGCT), wat resulteerde in genoemde registraties. Mijn werkzaamheden lagen jarenlang op het gebied van chronische pijnklachten, arbeidsverzuim en intensieve begeleiding bij werkhervatting. Voorts op het gebied van de kortdurende cognitieve gedragstherapie.

Visie: Lichaam en geest zijn twee zijden van dezelfde medaille. Ze kunnen niet zonder elkaar functioneren en beÔnvloeden elkaar voortdurend. In ons dagelijkse denken brengen we echter constant een scheiding aan tussen lichaam en geest. Dit doet onze taal en de waarden waarop ons denken is gebaseerd. Dit gaat terug tot oude tijden. Het is boeiend en uitdagend om met elke cliŽnt opnieuw het evenwicht te vinden tussen "wat het lichaam al weet" / voelen, denken en doen.

Missie

Missie

Consult Bolk

Wat is dat voor vogel in het logo van Consult Bolk?

De vogel in het logo symboliseert de kleine zwaan. Het geel is gelijk aan de kleur van de vlekken op de snavel van de vogel. De Latijnse naam voor kleine zwaan is:

Cygnus Bewickii

De kleine zwaan symboliseert een enorme moed, kracht en uithoudingsvermogen, die ik herken bij veel cliŽnten die, in voor hen moeilijke omstandigheden, toch zichzelf weten te motiveren tot (gedrags)verandering.

Het lukt de kleine zwaan om met beperkte middelen in bijzonder barre omstandigheden in leven te blijven en zich voort te planten.

Kleine zwanen broeden ís zomers op de Russische toendra. In de winter komen ze met duizenden naar een paar bijzondere polders in Nederland om te overwinteren. Wanneer de zwanen in het voorjaar te vroeg vertrekken naar SiberiŽ, ligt er nog sneeuw en zijn de mogelijkheden tot overleven bijzonder zwaar. Wanneer zij te laat vertrekken, zijn alle goede nestelplekken al bezet en moeten zij genoegen nemen met een onveilige plaatsÖ. Dezelfde nesten worden jaren achtereen gebruikt. Kleine zwanen zijn in hun broedgebied uiterst schuwe vogels en door hun hoge 'uitkijkpost' kunnen ze op kilometers afstand al vijanden zien aankomen en hun nest ongezien verlaten. De jongen worden door beide ouders verzorgd en kunnen na 9 Ė10 weken vliegen. Dat moet ook wel want de winter valt in SiberiŽ vroeg in en rond half september moeten de jongen voldoende sterk zijn om samen met hun ouders aan hun eerste vliegavontuur van 4.000 kilometer te beginnen!

Kleine zwanen zijn vanaf oktober tot maart te zien in Nederland. In de winter foerageren de zwanen soms met honderden tegelijk op graslanden of akkers met resten van suikerbieten. In het najaar trekken kleine zwanen naar Nederland om te overwinteren op de weiden en in plassen in het duingebied. Ďs Avonds is hun muzikale roep te horen als ze van voedselplek naar een veilige slaapplek vliegen.

Colofon

Foto's door:
Rudi Debruyne ("behandeling")
Karel Mauer ("klachten")
Jan Hendriks ("aanmelding")
Hans Gebuis ("wie")
Jan Bosch ("home")

Zie ook: www.birdpix.nl